Kadrovsko svetovanje

Za uspešno poslovanje vašega podjetja je nujno, da podjetniki, obrtniki in lastniki večino svojega časa usmerjate v razvoj podjetja, vaših storitev in proizvodov. In prav zato vam pogosto primanjkuje časa, ki bi ga želeli porabiti za svoje zaposlene. Za njihov razvoj, dobro in učinkovito delo ter počutje v vašem delovnem okolju.

Naše ključno vodilo je, da le zadovoljni zaposleni v zdravem in urejenem delovnem okolju dosegajo zastavljene cilje in visoke poslovne rezultate. Tako vam v nadaljevanju predstavljamo kadrovska področja, kjer vam lahko pomagamo ter svetujemo.

1. Ureditev delovno pravnega področja

 • pregled kadrovskega stanja 
 • kadrovske evidence 
 • ustrezni notranji akti v podjetju 
 • sistemizacija delovnih mest 
 • priprava tipske pogodbe o zaposlitvi 
2. Iskanje in selekcija novih sodelavcev
 • izdelava zaposlitvenega oglasa 
 • pregled prijav na prosto delovno mesto 
 • izbor potencialnih kandidatov 
 • izvedba zaposlitvenih razgovorov 
 • sodelovanje pri zaključnih razgovorih 
3. Razvoj zaposlenih
 • pomoč in/ali izvedba letnih razgovorov 
 • priprava kariernega načrta za zaposlene 
 • usposabljanje zaposlenih
4. Vodenje postopka odpovedi delovnega razmerja
 • pregled obstoječega kadrovskega stanja 
 • svetovanje pred pričetkom postopka odpovedi delovnega razmerja
 • ustrezna izvedba postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi

ZAUPAJO NAM

02_BILCOM.png
03_ROBOTOX-WHEELS.png
04_DPR_DOO.png
06_SIEK.png
08_KIT_AK.png
09_KUNST.png
10_LANKO_DOO.png
12_MIZARSTVO_SILEC.png
13_MK_PROJEKT.png
15_ORANDA.png
17_PRAH.png
20_SEKIRNIK_DESIGN.png
21_SUBLIMO.png
23_TURIZEM_NARAT.png
25_GM_KONSTRUKCIJE.png
26_PUBY_LAND.png
27_ROBOTEH.png
30_SKOK_M.png
31_LU_ROGASKA.svg
32_BJELOVUCIC_NIKOLA.png
33_BLAZUN_ZVONI.png
34_CEROVSKI_TILE.png
26_KONVEKS.png
44_ORGLARSTVO_SKRALB.png
45_SKRABL_ZOFIJA.png
47_TURNAR_PATRICIA.png
51_HERNAVS_BOSTJAN.png
52_BIOSAN.png
53_BORUT_JEZOVNIK.png
55_DAKQ.png